Bài Văn Cúng – Khấn

Bài văn khấn cúng khi cưới gả con dâu, con rể

Bài Văn cúng khấn khi cưới gả Khi hai gia đình nhà trai, nhà gái quyết định tác hợp cho hai trẻ nên vợ nên chồng và tiến hành các thủ tục: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới Vào các ngày tiến hành các lễ trên thì gia đình bên nhà trai và nhà gái đều phải làm lễ yết more »

Bài văn khấn cúng Lễ cúng Mụ (Đủ cữ, đầy tháng, thôi nôi)

Bài văn khấn Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm) Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ mà trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho. Ý nghĩa: Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do more »

Bài văn khấn cúng lễ Đức ông ở đền, điện

Bài Văn cúng khấn lễ Đức ông Trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Văn khấn lễ Đức Ông – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát long thần, Già Lam Chân Tể. Hôm nay là more »

Bài văn khấn cúng tiền chủ (người chủ trước của nhà)

cung tien chu Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết 1. Ý nghĩa Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết. Theo quan niệm của người xưa, ngôi nhà có sự thay đổi chủ theo thời gian. Nhưng tại cõi âm, more »

Bài văn khấn cúng Thánh sư (Tiên sư, Nghệ sư)

95_20070327225751486 Thánh Sư còn gọi là Tiên sư hay Nghệ Sư. Tức là ông tổ một nghề nào đó, người đã khai phá ra nghề đó và truyền lại cho các thế hệ sau. 1) Ý nghĩa Thánh Sư còn gọi là Tiên sư hay Nghệ Sư. Tức là ông tổ một nghề nào đó, người more »

Bài văn khấn cúng Thần Tài cầu tài lộc

Bài Văn cúng khấn Thần Tài Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. 1)Ý nghĩa Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. Người xưa thờ Thần Tài ở nơi more »

Bài văn khấn cúng thần Thổ Công cầu tốt lành

thodia9tw2 Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. 1) Ý nghĩa. Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ more »

Bài văn khấn cúng giải trừ bệnh tật dâng lên ĐỨc Đông phương giáo chủ

Bài Văn cúng khấn giải trừ bệnh tật Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa trà quả, kính dâng lên Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Văn khấn xin giải trừ bệnh tật – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo more »

Bài văn khấn cúng lễ U Minh giáo chủ (Đức địa Tạng Vương Bồ Tát)

Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ   Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ) – Con lạy chín phương more »