[Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long – Hà Nội 1000 năm

Đúng vào dịp đón bằng công nhận di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia, sáng nay tại Khu trung tâm Hoàng thành đã diễn ra hội vinh danh hào khí Thăng Long – Hà Nội 1000 năm.

Đây là một nội dung trong chương trình Hội xuân Hoàng thành Thăng Long 2008 chào Tết Mậu Tý. Lễ hội tái hiện những hình ảnh về thủ đô Thăng Long xưa bắt đầu từ quê hương Đình Bảng (Bắc Ninh) với hơn 200 người rước kiệu và cờ hiệu Lý Bát đế về tụ hội trước sân Rồng điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Lễ hội còn là dịp để tưởng nhớ đức Thái tổ Triều Lý đã ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mở ra nền văn hiến Thăng Long – Hà Nội 1000 năm.

AYE 1787 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Đoàn rước bắt đầu từ đền Đô, Đình Bảng, Từ Sơn (Bắc Ninh) về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).
AYE 1805 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Rồng, biểu tượng của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.
AYE 1815 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
AYE 1819 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Đoàn rước tiến vào Thềm Rồng.
AYE 1843 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Lễ rước kiệu vua Lý Thái Tổ.
AYE 1846 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Tuồng Đình Bảng đóng vai các vị Vua tại lễ hội.
AYE 1860 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
AYE 1887 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Lễ thập bái tiên tổ của ban tế đền Đô.
AYE 1902 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Các đại biểu thành phố Hà Nội làm lễ dâng hương.
DSC 0128 [Miền Bắc] Lễ hội vinh danh hào khí Thăng Long   Hà Nội 1000 năm
Lễ thả chim kết thúc lễ hội.

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>